Spelregels Community members
 
De bedoeling van mijn Language Community is om een vrijblijvend samenwerkingsverband te creëren onder freelance vertalers/schrijvers zonder abonnementskosten en met eerlijke verdiensten en een eerlijke kans om een klantenbasis op te bouwen.
 
NB: Een Community Member wordt vooraf door mij goedgekeurd en ik behoud het recht om een persoon goed te keuren, af te keuren, toe te voegen en/of te verwijderen.
 
Hoe werkt het?
 
Deelnamen:
AQT Language Services (ook AQT Taaldiensten en AQT Vertaaldiensten hierna te noemen: AQT) maakt een gratis basisprofiel aan voor elke Community Member: zie website – AQT Language Community. De basis profiel bestaat uit een foto, lijst van expertise en maximaal 10 portfolio items. Elke Community Member levert de losse portfolio items aan in een PDF of Word bestand (maximaal 1 A4 per item).
Daarna kan een Community Member zijn/haar portfolio laten updaten (bijv. om de twee maanden) – dit kost € 15,00 (excl. btw) per update sessie met maximaal 5 portfolio items. Dit bedrag is ter vergoeding van mijn tijd en dienst.
 
Portfolio items:
 
Elk Community Member zorgt ervoor dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar klant en/of AQT om de info/inhoud van desbetreffende klant te gebruiken en verklaard hierbij bekend te zijn met de voorwaarden en regels van zijn/haar klant en/of AQT. AQT draagt geen verantwoordelijkheid voor het niet-nakomen/ schenden van de regels, voorwaarden en/of privacy van derde partijen door Community Members. Community Members vrijwaar AQT van alle aansprakelijkheid via derden.
Alle Community Members worden geacht de Privacyverklaring, Algemene voorwaarden en de Spelregels voor Community Members te hebben gelezen en worden automatisch geacht deze te hebben geaccepteerd alvorens/op het moment dat een portfolio op de website van AQT is aangemaakt.
 
Opdrachten:
 
Een Community Member ontvangt en/of bied opdrachten aan.
 
Bij het aanbieden van opdrachten door een Community Member wordt er onderling een prijsafspraak gemaakt tussen de partijen en/of AQT. AQT draagt geen verantwoordelijkheid m.b.t. afspraken, het nakomen van afspraken en/of betalingen en/of gemaakte kosten of mogelijke kosten buiten AQT om, te begrijpen tussen Community Members onderling of als AQT een klant overdraagt aan een Community Member, tenzij het een opdracht tussen AQT en een Community
Member betreft en de betaling via een factuur van AQT geschiedt.
 
Opdrachten aangeboden door AQT Language Services:
 
-          AQT biedt opdrachten aan via e-mail en op basis van de expertise van een Community Member.
-          AQT biedt GEEN minimumaantal opdrachten aan en ben ook niet verplicht opdrachten aan te bieden.
 
Wanneer AQT en opdracht aanbiedt gelden de onderstaande kosten en regels:
 
-          De vergoeding voor een post-edit, schrijf- of vertaalopdracht kan bijvoorbeeld variëren tussen de 0,005 cent/woord tot 0,8 cent per woord en/of een vast tarief afhangend van o.a. de type en niveau van de opdracht.
-          Bijvoorbeeld: een basis post-edit kan 0,005 cent/woord opleveren. Het schrijven van een artikel kan bijvoorbeeld 0,6 cent/woord opleveren + €15,- per A4.
-          Ook is het mogelijk dat er een uurtarief van toepassing is.
-          AQT biedt de opdracht aan, verstrekt alle benodigde informatie om de opdracht goed te kunnen uitvoeren (denk hierbij aan de type opdracht, deadline, taal, etc.), verzorgt de facturatie en de vergoeding/uitbetaling.
-          Een Community Member stuurt de gemaakte opdracht retour aan AQT.
-          Communicatie met een klant loopt via AQT.
-          Een Community Member mag een AQT-klant (bestaande of in onderhandeling) niet benaderen/contacteren om welk reden dan ook. Als dit wel gebeurt, wordt de Community Member direct verwijderd en hij/zij zijn alle uitstaande vergoedingen kwijt ter compensatie aan AQT.
-          AQT stuurt maandelijks een vergoedingsfactuur met een overzicht van opdrachten en de verdiensten van en aan een Community Member.
-          Een Community Member mag zelf kiezen of hij/zij per maand een eigen factuur aan AQT wil aanleveren. De factuur moet dan voorzien worden van de volgende informatie:
-          Naam, bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer, btw-nummer, KvK nummer, overzicht van opdrachten, kosten uitgesplitst per opdracht, factuurnummer, N.A.W. van AQT.
-          AQT heeft een KOR voor jaar 2021 en factureert geen btw. Een Community Member moet vooraf aangeven als ze btw willen factureren.
-          AQT hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Dit is ruim binnen de wettelijk vastgestelde betalingstermijn voor bedrijven in Nederland.
 
Overige opdrachten:
 
AQT onderneemt om naast standaard opdrachten die aangeboden kunnen worden, ook actief te bieden op opdrachten volgens de expertise van haar Community Members.
 
In dit geval geldt er een ‘finder’s fee’ van 10% over het totaalbedrag (excl. btw indien van toepassing en vanaf 2022) van de opdracht met:
 
-          Een maximum van € 50,00 voor standaard vertaal- of schrijfopdrachten
-          Een maximum van € 100,00 voor het vertalen/schrijven van websites/teksten
-          Een maximum van €150 voor het vertalen/schrijven van een boek
De ‘finder’s fee’ moet vooraf worden voldaan.
 
Na acceptatie van de opdracht, verloop de communicatie verder tussen de Community Member en de opdrachtgever. AQT is dan niet meer betrokken bij het proces en draagt geen verantwoordelijkheid. Uiteraard kan ik je altijd ondersteuning bieden.
 
Revisiekosten bij een vertaalopdracht via AQT:
 
Na het aanleveren van de vertaling, wordt de vertaling door AQT nagekeken. De kosten hiervan bedraagt 0,05 (5 cent) per revisie; de meeste vertaalbureaus reken 0,10 cent per revisie. De uiteindelijke verdienste voor een vertaal- of schrijfopdracht hangt af van de hoeveelheid benodigde revisies.
AQT verklaart dat zij alleen nodige revisies zullen aanbrengen, geen woorden met synoniemen zullen vervangen tenzij het echt moet en AQT dit kan onderbouwen, en om de keuzes en stijl van de Community Member te respecteren.
 
Als een klant niet tevreden is met een vertaling en weigert te betalen, dan ontvangt de vertaler ook geen vergoeding. Als AQT wel een vergoeding heeft ontvangen, bijvoorbeeld de helft van het factuurbedrag, een gereduceerd bedrag of een proforma factuur, dan ontvangt de vertaler 50% van de vergoeding die AQT van de klant heeft ontvangen. Als AQT de vertaling zelf opnieuw moeten vertalen om zo de klant tevreden te stellen, dan ontvangt de originele vertaler geen vergoeding.
 
Wat wordt van een vertaler verwacht:
 
- Je Engels en Nederlands moeten minimaal op C1/C2 niveau zijn.
- Je bent verplicht het nodige onderzoek te verrichten om tot een goede vertaling te komen.
- Je moet je aan de deadlines houden!
- Lees hierboven de opties en regels voor facturatie en betalingen.
- Communicatie is van vitaal belang! - Ik verwacht dat je opmerkingen/ vragen/ notities toevoegt ter verduidelijking, bronnen aandraagt of vragen stelt als je iets niet zeker weet.
- Je mag mijn klanten op geen enkel wijze benaderen of contacteren.
- Je hebt alle Voorwaarden, Spelregels en de Privacyverklaring goed doorgelezen en wordt geacht deze te hebben geaccepteerd.
 
Uiteraard kan je ook opdrachten aan AQT (mij dus 😉) aanbieden en daarbij jouw voorwaarden stellen of dezelfde voorwaarden als hierboven hanteren.
 
Ik kijk uit naar een fijne samenwerking!